Dịch vụ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thành viên online
0
Khách đang online
17
Truy cập trong ngày
16
Truy cập trong tháng
438
Truy cập trong năm
1.281
Tổng lượt truy cập
23.344
Mã số: 2

NHÃN HÓA CHẤT

NHÃN HÓA CHẤT
Mã số: 2

NHÃN HÓA CHẤT

Đánh giá
Dòng sản phẩm: Quản lý hóa chất
Kho: Chỉ còn 100 sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Nhãn hóa chất được quy đinh tại Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017, Phụ lục 8. Công ty TNHH Truyền thông Môi trường Sen Hồng xin được liệt kê để giúp bạn có thể  nắm bắt Nhãn hóa chất bao gồm các nội dung sau:

 • Tên hóa chất;
 • Mã nhận dạng hóa chất (nếu có);
 • Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có);
 • Biện pháp phòng ngừa (nếu có);
 • Định lượng;
 • Thành phần hoặc thành phần định lượng;
 • Ngày sản xuất;
 • Hạn sử dụng (nếu có);
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất;
 • Xuất xứ hóa chất;
 • Hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

Vị trí nhãn hóa chất thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa:

 • Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.
 • Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.

 

Nhãn phụ hóa chất thực hiện theo khoản 3 Điều 7 và khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

 • Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.
 • Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.
 • Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.
Trường hợp do kích thước của nhãn hóa chất không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung được quy định tại các điểm a, i và k khoản 3 Điều này (tức là phải có các nội dung Tên hóa chất; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất; Xuất xứ hóa chất) trên nhãn hóa chất, những nội dung còn lại phải ghi trong tài liệu kèm theo hóa chất và trên nhãn hóa chất phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.
Chiết khấu0
Giỏ hàng của Bạn
Danh sách So sánh
NHÃN HÓA CHẤTRating: 5 out of 101694.